Back to Question Center
0

Eksperti Semalt zbulon 13 Teknika të thjeshta Çdo Mind Minds suksesshëm Explores

1 answers:

Për disa njerëz suksesi mund të duket sikur heqjanjë qese me rërë, por për disa, kjo është vetëm një rutinë. Si është e mundur?

Faza fillestare është të vrasë frikën, që vjen nga ndjenja e dështimit, duke pyeturvazhdimisht dhe planifikon siç duhet. Udhëheqësi kryesor i suksesit të klientëve të Semalt ,Igor Gamanenko pohon se vitet e përvojës janë të paçmueshme siç kanëkontribuoi në realizimin e shumë projekteve. Këtu janë trembëdhjetë këshilla për çfarëpër të bërë që të ketë sukses në biznes, që eksperti të marrë në bazë të përvojëse praktikës së punës produktive në Semalt.

të konceptuar

Ju duhet të keni një pamje të madhe të asaj që dëshironi të arrini nga idejanë fazën përfundimtare të zbatimit dhe monitorimit - ctc samsung lebanon. Në të njëjtën kohë, ajoështë e rëndësishme për të kuptuar numrin e njerëzve që dëshironi të angazhoni,teknologjinë që planifikoni të punësoni, automjetin që lejon transmetimin e të dyjavenjerëz dhe teknologji. Përcaktoni klientët e synuar, autoritetin rregullatordhe çmimi i çmimeve që do të garantojë një fitim ose të paktën të mbështetetiniciativa për disa kohë derisa të thyeni edhe më shumë.

Plani

Pasi të përfundoni me hartimin e ideve, një planifikim të detajuar të të gjithëveaspektet e dallueshme të idesë suaj janë bërë. Nga më të rëndësishmetpër të paktën, të gjitha implikimet e kostos duhet të jenë në mënyrë të barabartë të detajuara.Thelbi i këtij procesi rigoroz është vlerësimi më i mirë i asajkoha ajo do të ju merr për të përmbushur qëllimin tuaj e cila ishte paksashprehur gjatë konceptimit.

,

Informacione Elicit

Natyrisht, duhet të njiheni me një lloj specifik tëinformacion, por kjo nuk mjafton për të garantuar suksesin tuaj.Kështu, nevoja për një hulumtim të thellë është i pashmangshëm si disafaktet mund të mos jenë të hapura për ju që nga fillimi ose gjërat kanëmori të ndryshme, dhe ju duhet të dini atë..Përsëri, në varësi tëinformacioni që ju nevojitet, nxjerrja e informacionit duhettë bëhet në mënyrë të përshtatshme. Në fund, informacioni i duhur ështëshumë e rëndësishme në mënyrë që, mos i humbni burimet në rrugën e gabuar.

Verifikoni Informacion

Bëni një studim mbi informacionin që keni, e vërtetoni atëautenticitetin dhe harmonizojeni atë me synimin e konceptuar sikemi deklaruar më parë. Gjatë verifikimit, konsistenca ështëshumë e rëndësishme sa më shpejt që në masë të madhe ajo shkaktonbesueshmërinë e informacionit të grumbulluar.

Gjej alternativat

Kur ju keni ardhur me të gjitha informatat,do të duhet pak kohë për të parë përreth dhe për të parë nëseka ende disa mënyra të fuqishme për tëtë arrijë rezultate të njëjta ose më të mira. Çfarë bënkonsideroni? Ju konsideroni klientët e synuar oseklientët e parë, jo kostoja, koha apo burimet.Pas sqarimit të asaj që është më thelbësorepër kënaqësinë e klientit, atëherë duhet të konsideronifaktori i kostos, kohës dhe burimeve dhezgjidhni opsionet më të mira për iniciativën tuaj.

Hartimi i Planit Final

Me analizën e alternativave në dispozicion,tani mund të keni një qëndrim të guximshëm në atë strategjipër të punësuar, të cilat do t'i japin prioritet grupeve të interesitinteresat. Një nga të gjitha alternativat tuaja duhet të qëndrojënë lidhje me kënaqësinë e klientit dhe kohën. mosharroni se keni liri të punësoni shumëstrategji në kohë të ndryshme në varësi tërrethanat mbizotëruese. Më e rëndësishmjagjërat për të arritur janë sigurisht rezultate të qëndrueshme.

Zgjidh burimin e fondeve

Rasti juaj i biznesit është kryesisht i rëndësishëmduke marrë fondet e nevojshme. Kjo është një shprehje e qartë e arsyetimit të iniciativës dhearsyeja për adoptimin e një strategjie të veçantë kundër të gjitha mosmarrëveshjeve. Duhet të jetë në kohëdhe të sofistikuara, të thjeshta dhe të qarta dyshime dhe, çdo formë të dykuptimësisë. Shumë e rëndësishme,ju duhet të shfrytëzoni burime që nuk do të ndikojnë negativisht në biznesin tuaj, për shembull,një normë me interes të lartë, detyrime ligjore të gjata dhe të ndërlikuara, kushte të rrepta përgarancitë. Gjithmonë faktor në një kosto parametrike të kapitalit që do të llogarisë për të gjitha mënyrate rreziqeve dhe ende bien brenda kufijve të rrjedhës së pritshme të të ardhurave tuaja.

Përditësoni planin tuaj

Nuk është kurrë shumë e kohës dhe burimeve tuajapër të minimizuar ngjarjet që do të çojnë në një humbje. Pra, merrni pak kohë dhe rishikoni gjithçka që keni bërëpër ditët e kaluara, javët dhe madje edhe muaj. Mos lejoni që të zvarritet në vite, por nëse vepron, bëjsigurisht që nuk heq dorë ose nuk jepni zvarritje..Ndoshta, mund të ketë disa dotting dhekalimi për t'u bërë. Kur t'i gjeni, mos e humbni kohën, bëni nevojën dhe takohuni me hapin tjetër.

Zbatoni planin tuaj

Është koha për të marrë atë që përsëritet dhe po luan jashtëpak nga pak, sepse ju kurrë nuk e dini se çfarë qëndron në pritje. Megjithëse thënia "planifikimi ju kursen dy herësa më shumë kohë gjatë implementimit "është e vërtetë, por kurrë nuk ka theksuar nevojën për një nxitim, prandaj e ngadalësoni atëdhe të qëndrueshme. Kjo do t'ju mundësojë që të përshtateni shpejt nëse duhet të ketë disa rrethana të paparashikuaraduke nënkuptuar se në fund, ndryshimi midis strategjisë së planifikuar dhe strategjisë së zbatuardo të jetë shumë e ngushtë dhe e kontrolluar.

Monitoroni planin tuaj

Asnjë biznes i suksesshëm nuk delmonitorimin dhe kontrollin. Kjo është shenjë dalluese e qëndrueshmërisë dhe sigurimit të cilësisë. Thelbi imonitorimi është që të ndërmarrë hapa të saktë sa më shpejt që të jetë e mundur për shkak të largësisë që largohet ngaplan, aq më e vështirë bëhet për të menaxhuar, dhe më e shtrenjtë se biznesi merr. pagesë e prapambeturmenaxhimi përfshin një nivel të lartë prioritizimi; pyetja është: interesi i të cilit do të jepetprioritet mbi një tjetër? Dhe gjëja tjetër që vjen në mendje është konflikti.

Merrni veprime korrigjuese

Nevoja për të siguruar imazhin dhe reputacionine biznesit, si dhe faktorë të tjerë si kostoja, kënaqësia dhe maksimizimi i resurseveveprimet e nevojshme korrigjuese. Miratimet për rindërtimin, devijimet dhe riparimet e defekteve duhet të jenëtë bëra brenda afateve specifike kohore që nuk do të ndikojnë negativisht në të gjithë kohëzgjatjen e biznesit.

Le ta njohin biznesin tuaj

Punësoni mediat sociale, fjalën e gojësdhe çdo mekanizëm tjetër referimi për të promovuar biznesin tuaj. Kjo do të rrisë shitjet dhe do të rrisë të ardhurat derisashpenzimet do të bien gradualisht dhe fitimi do të rritet në një afat të gjatë.

Mos e ndaloni monitorimin

Së fundi, mos e ndaloni monitorimin sepsebota e biznesit është shumë dinamike ku ndryshimet janë të pashmangshme. Jini proaktiv, vazhdoni të mësoni dhe mbaniduke aplikuar njohuri dhe aftësi. Rritja dhe zgjerimi do të vijë natyrshëm dhe koncepti i spontanitetit do t'ju mbajë të gjallë.

November 27, 2017